KIZ ÇOCUK İSİMLERİ

ARZUM : İsteğim,dileğim,hevesim.
AZRA : Bakire, el değmemiş
BAŞAK : Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım
BADE : Aşk kutsal sevgi, farsca icki demektir
BEGÜM : Saygıdeğer kadın, hanımefendi – Hint prenseslerine verilen san
BEREN : Güçlü, kuvvetli, akıllı. …
BERİL : Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden
BERRA : Bereketli olan
CEREN : Ceylan, ahu
DAMLA : Bir sıvının küçük parçacığı
DERİN : Yüzeyi, tabanından uzak olan
DİLAY : Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan
DURU : Saf, berrak
ECE : Reis / Ulu / İlerigelen
ECEM : Kraliçem, benim sultanım
ELA : Sarıya çalar kestane rengi
ELÇİN : Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne
EYLÜL : Yılın 30 gün süren 9. ayı (Güz’ün başlangıcı)
HAVİN : Yaz mevsimi (Kürtçe) …
ILGIN : Akdeniz bölgesinde yetişen birtür ağaç
İDİL : Kır hayatını anlatan şiir, ya da yazı – İçten, saf aşk
İLGİ : İki şey arasındaki ilişki, Bir şeye duyuan merak
İLAYDA : Su perisi …
İLKİN : Önce, öncelikle
İPEK : İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel
İREM : Cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe
KAYRA : Büyük birinden gelen iyilik – İhsan
MELİKE : Kadın hükümdar, hükümdarın karısı
MELİS : Bal arısı
MİNEL : cennetteki inci tanesi
MİRA : Eski likya kentlerinden birinin adı. Bir kuyruklu yıldız adı. Ayrıca ispanyolcada da “bak” anlamındadır.
NAZ : Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış
NAZLI : Naz eden, cilveli, işveli
NİLSU : Nil
ÖZÜk : Duru, katıksız olan.
PELİN : Siyah ve beyaz renkte acı kokulu bir tür bitki
PINAR : Suyun topraktan kaynayıp geldiği yer
RANA : Güzel, hoş
SELİN : Senin Sel’in, Sana ait sel
SENA : Övme, övüş – Şimşek parıltısı
SİMAY : simli ay,gümüş ay.. …
SİMGE : Alamet, sembol, birşeyi anlatan im, imge
SU : Rengi kokusu ve tadı olmayan saydam sıvı madde
ŞİMAL : Yön olarak kuzey demek..
YAREN : Dost, arkadaş
TALYA : doğanın uyanışı,baharın müjdesi
TUANA :  Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası
YAĞMUR : Yeryüzüne düşen yağışın sıvı halinde olanı
ZEYNEP : Değerli taşlar, mücevherler

ERKEK ÇOCUK İSİMLERİ
ADA : Dört Tarafı Sularla Çevrili Kara Parçası
ALİ : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse
ALP : Kahraman,cesur,savaşçı
ARHAN : Üstün nitelikli, gururlu bakan. …
ARIN : Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe. Dağların, tepele­rin yüzü.
ARMAĞAN : Hediye,ödül
AŞKIN : Benzerlerinden daha üstün , Coşkun
ATAKAN : Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran
BARAN : Yağmur mevsimi
BARTU : En eski Türk kağanlarından biri. …
BARLAS : Kahraman
BEREN : Güçlü, kuvvetli, akıllı.
BERK : Sağlam güçlü, dayanıklı
BERKAY : Sağlam yapılı ve ayışığı gibi parlak olan. Ay ışığı, Güçlü ay
BERKE : Cengiz Han’ın torununun adı. Değnek, sopa, kamçı anlamında da kullanılır.
BORA / BORAN : Ardından yağış getiren şiddetlirüzgar.
CANBERK : Güçlü, sağlam
CEM : Bir şeyin toplamı, tamamı
ÇAĞAN : Bayram, şenlik, mutlu gün
ÇINAR : Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç
DAĞHAN : Eski Türklerde dağ tanrısı. İsim olarak kullanılmaz. …
DENİZ : Bu da bildiğimiz masmavi sular
DERİN : Yüzeyi tabanına uzak olan
DORUK : Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika
EFE : Ağabey – Yiğit,cesur – Kabadayı
EGE : Yüce, büyük ulu / Ülkemizin Batısındaki deniz
EMİR : Reis, aşiret başı, Emreden
EMİRHAN : Emir veren hükümdar, hanın emri
EMRE : Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş
GÖKTÜRK : Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti
GÖRKEM : Gösterişli, heybetli
GÜNEY : Dört yönden biri – Her zaman güneşli yer
KAĞAN : Hakan, imparator, Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen
KEREM : Cömertlik, soyluluk büyüklük
KORAY : Kamış, kargı gibi, içi boş şeyler
KUTAY : Uğurlu ay
MERİÇ : Ülkemizin Bulgaristan sınırındaki nehir
MERT : Sözünün eri, sözünde duran
ONUR : Şeref, haysiyet, izzet-i nefs
POLAT : Sertleştirilmiş , su verilmiş demir
RÜZGAR : Zaman, devir. Dünya, alem. Talih.
SARP : Dik geçilmesi ve çıkılması güç
SERHAN : Hanların başı
TOPRAK : Yerkabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke, memleket. İşlenmiş arazi
TUNA : Avrupada bir nehir …
UTKU : Zafer, üstünlük sağlama, yenme …
YAĞIZ : . Esmer. Doru. Yiğit. Bakımlı hayvan. …
YİĞİT : Güçlü, yürekli, kahraman, alp delikanlı, genç, erkek. Gözüpek, düşüncelerini açıkça söylemekten kaçınmayan kimse.

Daha fazla kız isimleri için ;

Daha fazla erkek isimleri için ;

KIZ ÇOCUK İSİMLERİ

Arzum, Azra, Başak, Bade, Begüm, Beren, Beril, Berra, Ceren, Damla, Derin, Dilay, Duru, Ece, Ecem, Ela, Elçin, Eylül, Havin, Ilgın, İdil, İlgi, İlayda, İlkin, İpek, İrem, Kayra, Melike, Melis, Minel, Mira, Naz, Nazlı, Nilsu, Özü, Pelin, Pınar, Rana, Selin, Sena, Simay, Simge, Su, Şimal, Yaren, Yazmira, Talya, Tuana, Yağmur, Zeynep.

ERKEK ÇOCUK İSİMLERİ

Ada, Ali, Alp, Arhan, Arın, Armağan, Aşkın, Atakan, Baran, Bartu, Barlas, Beren, Berk, Berkay, Berke, Bora, Burak, Canberk, Cem, Çağan, Çınar, Dağhan, Deniz, Derin, Doruk, Efe, Ege, Emir, Emirhan, Emre, Göktürk, Görkem, Güney, Kağan, Kerem, Koray, Kutay, Meriç, Mert, Onur, Polat, Rüzgar, Sarp, Serhan, Toprak, Tuna, Utku, Yağız, Yiğit..

Yazıyı paylaşın..