Fatih Sultan Mehmed, muhtelif sebeplerle arası açık olan Memluk devleti üzerine hareket ettiği sırada yolda vefat etmiştir. Pâdişah 27 Safer 886 ve 27 Nisan 1481 de Kapıkulu Ocaklarıyla İstanbuldan çıktı; tarihçilere göre o sırada rahatsız idi. Üsküdar’a, geçtikten sonra rahatsızlığı arttığından bir kaç gün Üsküdar’da, kaldı. Atla gidemeyecek derecede dermansız olduğundan araba ile yola çıktı. Bitkin birhalde Gebze’ye yakın Tekir Çayırı veya Hünkâr Çayın ordugâhına indi ve 886 Rebiulevvelinin dördüncü Perşembe günü akşama yakın(4 Mayıs 1481) elli bir yaşında vefat etti. İstanbul’dan çıkışıyla ölümü arasından yedi gün geçmişti. Hastalığı sefere hareketinde kaç gün evveldi? Yoksa hareketi gününde mi hastalandı? Hasta halde yola niçin çıktı? Ölümünde zehirlenmek gibi harici bir tesir var mı idi? gibi sorular ve bunların tetkiki ayrı bir konu olduğundan burada zikredilmedi.

Tarihçilere göre hastalığı nikris olup ıstırabı fevkalâde olduğu için andan müteessiren vefat etmiş ve ölüm askerden gizlenerek hamam yapmak üzere İstanbul’a geçirilmiş ve yine tarihçilere göre on bir gün ölümü saklanmış.

Yazıyı paylaşın..