Genel Sağlık sigortası 01 Ocak 2012’den itibaren herkesi kapsamaya başladı. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ya da yakınlarından birinin sosyal güvenliğinden yararlanamayan herkes Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.

Primlerin ne kadar ödeneceği yapılacak Gelir Testi sonucu belli olacak. Gelir Testi’ni yaptırmak için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmak gerekiyor. Başvurmayanlar en üst sınırdan prim ödeyecek.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın adreslerine ulaşmak için buraya tıklayın.


10 soruda Genel Sağlık Sigortası

Kimler GSS’li olacak?

01.01.2011 itibaren Türkiye’nin tamamına yakını GSS kapsamına alınacak. Dolayısıyla kimler GSS’li olacak sorusu yerine, kimler GSS dışında kalacak diye sormak gerekiyor. Buna göre:
· Milletvekilleri,
· Kendi ülkesinde sigortalı olup da Türkiye’de bulunan yabancılar,
· Zorunlu askerlik görevini yerine getiren erler,

GSS dışında kalacak. Bunların dışındaki bütün işçiler, bağımsız çalışanlar, kamu çalışanları, isteğe bağlı sigortalılar, işsizler, ev hanımları ve yabancılar GSS’li olacak.

Yeşil kartlıların durumu ne olacak?

Yeşil kartlılar, yine mevcut kartlarını kullanmaya devam edecekler. Yarından itibaren GSS’li olarak tescil edilecek olan yeşil kartlılar, kartlarının vize tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanacaklar. Kartlarının vize tarihi dolduğunda ise bir ay içinde sosyal yardım vakıflarına gelir testi için başvuruda bulunacaklar. Gelir testinden geçenler yine ücretsiz/primsiz GSS’li sayılacaklar.

Kimler gelir testine başvuracak?

Herhangi bir şekilde çalışma hayatında bulunan işçi, memur, bağımsız çalışan, isteğe bağlı sigortalı ve yeşil kartlıların dışında kalan bütün vatandaşlar gelir testine başvuracaklar. 18 yaş altı vatandaşlar zaten GSS kapsamında sayıldıklarından gelir testine başvurmalarına gerek yok. Ayrıca SGK’dan gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gelir testine gitmeyecekler.

Ne zamana kadar başvurmak gerekiyor?

Ocak ayı sonuna kadar sosyal güvencesi bulunmayan herkesin gelir testi için bulundukları ildeki sosyal yardım vakfına başvurması gerekiyor.

Başvurmazsanız ne olacak?

Bir ay içinde gelir testine başvurmayan vatandaşlar SGK tarafından otomatikman tescil edilecekler ve ayda 106 lira GSS primi ödemeye başlayacaklar. Bu tescilden sonra da gelir testi için sosyal yardım vakıflarına başvurabilecekler.

Kimler primsiz GSS’li olacak?

Prim ödemeden GSS’li olmak isteyenler, yani yeşil kartlı gibi sağlık yardımı almak isteyenler gelir testine başvuracaklar. 2012 yılı asgari ücret rakamlarına göre, aylık aile içi kişi başı geliri 296 liradan az olduğu tespit edilenler, prim ödemeden GSS’li olacaklar.

Geliri 296 lirayı aşanlar ne yapacak?

Yapılan teste göre aile içi kişi başı gelir 296 ila 886 lira arasında çıkarsa, aileden bir kişi ayda 35 lira prim ödeyecek. Diğer aile bireyleri bu kişi üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak GSS’li sayılacaklar. Dolayısıyla ailede herkes GSS kapsamına alınmış olacak.

Gelir testinde nelere bakılacak?

Gelir testi yapılırken aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek. Buna göre ailenin puanlaması yapılacak. Gerekirse hane ziyareti yapılarak ailenin ekonomik durumu gözlemlenecek.

Ailedeki kimler dikkate alınacak?

Gelir testinde aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuklar ile büyük anne ve büyük baba dikkate alınacak. Yani ailenin toplam geliri bu kişi sayısına bölünerek bulunacak.

Gelir testi ne zaman sonuçlanacak?

Vatandaşın sosyal yardım vakfına başvurusundan sonra en geç bir ay içinde gelir testi sonuçlandırılmış olacak. Böylece vatandaş primsiz olarak GSS’li sayılıp sayılmayacağını veya ödemesi gereken prim tutarını öğrenmiş olacak.

Yazıyı paylaşın..